Gordijnrails – Roe en rail: typen met verschillende mogelijkheden

Normale schuifgordijnen worden altijd opgehangen aan gordijnrails. Er zijn twee typen: de ouderwetse roe van hout of koper (tegenwoordig ook wel kunststof) en de moderne rail die zowel in metaal als in kunststof kan zijn uitgevoerd.

De gordijnroe is aan beide uiteinden voorzien van een decoratieve eindknop. Ze wordt aan de muur bevestigd met houders die eveneens als versierend element kunnen dienen. Omdat het gordijn door middel van schuif ringen aan de roe is opgehangen heeft dit type slechts twee bevestigingspunten. De totale lengte ervan is daardoor aan beperkingen onderhevig, afhankelijk van de dikte van de roe en de zwaarte van de gordijnstof. De moderne rails van metaal of kunststof hebben deze beperking niet. Doordat het gordijn is opgehangen aan rollers die zich, vrij van de houders, langs het railprofiel bewegen, is het aantal houders, en daarmee de lengte van de rail, in principe onbeperkt. Sommige gordijnrails hebben een overslag: de ene helft van de rail buigt in het midden van het raam voor de andere langs, zodat de gordijnen elkaar overlappen en het raam daardoor goed afsluiten.

Gordijnrails kunnen zowel tegen de muur als tegen het plafond worden bevestigd. Soms zijn ze bij de bouw van het huis al in het plafond aangebracht.

Gordijnrail is doorgaans per meter te koop. De verschillende bijpassende onderdelen (lopers, houders en eindogen) zijn per stuk leverbaar. Het aantal ervan is afuankelijk van de raillengte en van de zwaarte van de gordijnstof.