Goteborg

Een land, waarin handel en industrie een grote plaats innemen, zoals dat in Zweden het geval is, heeft een goede en ijsvrije haven nodig aan de open zee. Goteborg voldoet aan die voorwaarden. De stad (510.000 inwoners) ligt aan het Kattegat, een brede zeestraat die samen met het Skagerrak de verbinding vormt tussen de Noord- en de Oostzee.

Een groep rotsachtige eilanden geeft enige beschutting tegen de storm en de monding van de Gota Alv biedt ruimte genoeg voor de aanleg van havenvoorzieningen. Daardoor kon Goteborg uitgroeien tot de belangrijkste havenstad van Zweden.

De stad vertoont het beeld dat iedere belangrijke havenstad vertoont; er zijn scheepswerven, machinefabrieken, olieraffinaderijen, textielindustrie, papierfabrieken en chemische industrie.
Bovendien is Goteborg een belangrijk handels- en zakencentrum.

De geschiedenis van Goteborg:
Goteborg werd in 1619 gesticht door de beroemde Zweedse koning Gustaaf Adolf.

Hij was van plan om van de stad een belangrijke zeehaven en een sterke militaire basis te maken. Dat hij dit laatste wilde was niet zo verwonderlijk. Zweden was op dat tijdstip in oorlog met Denemarken. Voor de aanleg van de haven riep Gustaaf Adolf de hulp in van Nederlanders, Duitsers en Schotten.

De eerstgenoemden kregen de meeste invloed. Het Nederlands is zelfs lange tijd de officiele taal geweest, naast het Zweeds.

De bezienswaardigheden in Goteborg:
– De opera van Goteborg

Handige link:
visitsweden.com