Grammofoon

Dit toestel geeft het geluid weer dat voordien op de grammofoonplaat werd opgenomen. Edison bedacht in 1877  het beginsel van de geluidsregistratie en weergave door de geluidstrillingen met behulp van een stift over te brengen op een cilinder, waar de geluidsgroef als een spiraal omheen liep.
Tien jaar later werd de vlakke grammofoonplaat uitgevonden door de Amerikaan Berliner.
Sedert de uitvinding van de elektrische opname, weergave en versterkerapparatuur is de kwaliteit aanmerkelijk verbeterd. Door gebruik te maken van steeds gevoeliger instrumenten kon zelfs stereomuziek op de grammofoonplaat vastgelegd worden.
Daarnaast verschenen er speciale grammofoonplaten waarop behalve het geluid ook het beeld werd aangebracht. Thans wordt de grammofoon verdrongen door de opkomst van de compact disco Deze brengt een veel verfijnder geluid voort.