Grasmaaiers – Onderhoud van de viertakt benzinemaaier

Voor het maaien controleert u altijd eerst het oliepeil en de hoeveelheid brandstof. Deze vult u eventueel eerst bij, alvorens de maaimachine te starten.

Na elke maaibeurt moet de benzinemaaier met behulp van een handveger goed worden schoongemaakt (nooit met water schoonspuiten!). Moet u de machine hiervoor op zijn kop zetten, dan moet u erop letten dat de carburateur zich aan de bovenzijde bevindt. Berg de maaier in een droge ruimte op.

Gemiddeld moet om de 25 maaiuren de motorolie worden ververst. Hiertoe verwijdert u de olie-aftapplug aan de onderkant van de machine. Ook controleert u het carter op vuil; dit is met petroleum te verwijderen.

Een vuile bougie vermindert de motorprestatie aanmerkelijk, zodat het zaak is dat u deze geregeld loshaalt, schoonmaakt en de elektrodenafstand controleert. Vervang de bougie altijd door een van hetzelfde type.

Zodra de buitenkant van het luchtfilter vervuiling vertoont, maakt u deze schoon. Het kunststoffilter spoelt u uit in benzine. Daarna doet u een theelepel olie op het filter, die u door voorzichtig knijpen gelijkmatig verdeelt. Ten slotte maakt u het fliterhuis aan de binnenkant schoon.

Als het maaiseizoen is afgelopen, geeft u de machine een grondige onderhoudsbeurt. De benzinetank moet leeg en de olie ververst. De wiellagers voorziet u van nieuw lagervet en roestige plekken krijgen na afschuren een verfje. Ten slotte wordt de maaimachine droog opgeborgen.