Handelingsbekwaamheid van minderjarigen

Een minderjarige geldt voor de wet als handelingsonbekwaam. Dit houdt in dat hij geen overeenkomsten mag afsluiten: dit moet zijn wettelijke vertegenwoordiger (meestal zijn vader) voor hem doen. Op grond van deze bepaling in de wet kunt u de rechter vragen een overeenkomst te vernietigen die uw minderjarig kind met iemand is aangegaan.
Op deze algemene regel zijn enkele uitzonderingen. Zo mag een minderjarige die van zijn wettelijke vertegenwoordiger geld ontvangt voor zijn levensonderhoud en studie dit in overeenstemming met dit doel uitgeven. Koopt hij er andere zaken voor, bijvoorbeeld een piano, dan kan de wettelijke vertegenwoordiger de rechter vragen de overeenkomst te vernietigen.

Andere uitzonderingen op het principe van de handelingsonbekwaamheid van minderjarigen zijn dat jongeren vanaf 18 jaar een kind mogen erkennen en een testament mogen maken.

Een minderjarige van ten minste 18 jaar kan de kantonrechter verzoeken hem de bevoegdheid te geven bepaalde, omschreven handelingen zelfstandig te verrichten. Dit wordt handlichting genoemd.  Als de ouders of voogd zich hier niet tegen verzetten, zal de kantonrechter dit toestaan. Meestal wordt handlichting gevraagd om een zaak te kunnen drijven. Op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger kan de handlichting weer ongedaan worden gemaakt, indien de minderjarige er misbruik van maakt.