Hannibal

Deze grote veldheer was de aanvoerder van de legers van Carthago. Hij werd geboren in 247 voor Chr. Twee eeuwen voor de geboorte van Christus voerden de steden Rome en Carthago oorlog met elkaar. Hannibal wist dat hij Rome via de zee niet kon aanvallen, omdat de Romeinen op zee op permachtig waren. Daarom trok hij tijdens de Twee de Punische Oorlog (218 v. Ch. 202 v. Ch.) over land door Spanje, over de Pyreneeën en later over de Alpen tegen de Romeinen op. Hannibal gebruikte olifanten als vervoermiddel. Hij slaagde erin grote delen van Italië te veroveren en de Romeinen op vele plaatsen een nederlaag toe te brengen. In 203 voor Chr. werd hij teruggeroepen naar Afrika om Cartha go te verdedigen tegen de Romeinse generaal Scipio. Deze laatste ~ehaalde een jaar later de overwinning. Hannibal stierf in 183 voor Chr.