Helse-steenvlekken verwijderen

Helse steen (zilvernitraat) is een gevaarlijk spul en het is bijna een hels karwei om vlekken van helse steen weg te halen. Het kán wel, maar u hebt er geduld voor nodig.
U bedruppelt de helse-steenvlek met echte jodiumtinctuur (u weet wel, die bijtende donkerbruine) of, als u die niet krijgen kunt, maakt u een oplossing van 10% joodnatrium en 90% water. De oplossing of de tinctuur moet nu til:!n uur op de helse-steenvlek blijven. In die tien uur vindt een chemisch proces plaats, waardoor uit de verbinding van helse steen en jodium jodiumzilver ontstaat. Jodiumzilver is oplosbaar in ammonia en als we dan tien uur geduld hebben geoefend, wassen we de vlek uit in een oplossing van een deel ammonia op drie delen water. Het kan best zijn dat ook na dit geduldwerkje de helse-steenvlek nog niet is verdwenen. Dan herhaalt u de behandeling net zolang tot u het gewenste resultaat heeft bereikt.