Het Drukhuis Amsterdam

De opzet van het Drukhuis is, door middel van verschillende activiteiten, de belangstelling voor het drukkersambacht levend te houden. Aan geinteresseerden wordt gelegenheid gegeven zelf te komen drukken op de oude handpersen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de uitgebreide sortering houten en loden letters. Voorts worden er cursussen zetten en boekbinden georganiseerd. Daarnaast zijn er wisselende exposities van grafisch werk te zien.

Herengracht 229

Amsterdam

020-228714
Openingstijden: ma t/m vr 10.00-18.00 uur

Toegang gratis