Het leven in de zee

In de oceanen leven veel interessante soorten vissen. Van veel vissen zijn de kleuren en de tekeningen schitterend mooi. Ze zijn ook practisch. Platvissen nemen een andere kleur aan, een schutkleur, om bij de omgeving te passen. Daardoor zijn ze door hun vijanden moeilijk te zien. De vlindervis heeft een stip, die op een oog lijkt. Hierdoor worden vijanden misleid die niet weten of de vis komt of juist weggaat. Sommige vissen gebruiken vergif of electriciteit om zich te beschermen.
Er zijn ruim vijftig verschillende giftige vissen, Electrische vissen verdoven hun prooi met een electrische schok. Er zijn veel vreemde vissen. Ze hebben vreemde koppen. Ze haken zich vaak met hun lange staarten aan koraal vast.