Heteluchtverwarming

In de meeste installaties voor heteluchtverwarming kan de hoeveelheid warme lucht in een vertrek worden geregeld door instelbare schoepen in de luchtroosters. Deze roosters bevinden zich in elk verwarmd vertrek en zijn dus gemakkelijk te vinden.

Sommige installaties echter zijn (ook) voorzien van instelbare regelaars elders in het systeem. Meestal bevinden deze zich aan het begin van de zijkanalen die naar de verschillende vertrekken voeren. Door het verder openen of sluiten van deze regelaars is het mogelijk de hoeveelheid warme lucht in de aangesloten vertrekken afzonderlijk te regelen, los van de schoepen in de luchtroosters.

Een regelaar sluit een kanaal af als de regélhendel loodrecht op de leiding staat en is geopend indien deze evenwijdig staat met het kanaal. Stel de regelaars af in een koude periode. Zet ze open; doe dat ook met de schoepen in de luchtroosters. Zet in alle vertrekken de thermostaat op de gewenste temperatuur en laat de verwarming minstens drie uur voluit werken. Stel de regelaars bij die corresponderen met een vertrek dat te warm wordt ofte kil blijft. Wacht een uur, controleer de temperatuur opnieuw en stel verder bij. Omdat het bijstellen van het ene kanaal de temperatuur in de overige beïnvloed kan het afstellen van dit type heteluchtverwarming verscheidene dagen in beslag nemen.

Onderhoud
Maak regelmatig de luchtroosters in de verschillende vertrekken schoon met een stofzuiger; kies het smalste mondstuk. Loop de leidingen eenmaal per jaar door op lekken; sluit deze af met speciale tape.