Hoelang duurt de zwangerschap normaal gesproken?

Voor het berekenen van de zwangerschapsduur wordt altijd uitgegaan van 40 weken precies, gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. In de praktijk duurt de zwangerschap zelden precies zolang. Waarom dan toch van die periode wordt uitgegaan, heeft te maken met een aantal factoren.
Bij de meeste vrouwen is doorgaans niet bekend wanneer de bevruchting en daarmee het begin van de zwangerschap precies heeft plaatsgevonden. Als je een regelmatig menstruatiepatroon van jezelf hebt, bijvoorbeeld precies om de vier weken, dan kan het bijna niet anders of het vrijkomen van de eicel uit et!n van de eierstokken moet in het midden tussen twee menstruatieperioden gelegen hebben. Heb je een wat onregelmatiger cyclus, en dat is bij veel vrouwen het geval, dan weet eigenlijk nooit exact wanneer de eicel is vrijgekomen en dus de bevruchting is opgetreden.
Omdat er toch een vast en voor ieder herkenbaar beginpunt moet zijn bij het bepalen van de zwangerschapsduur, wordt daarvoor al van oudsher de eerste dag van de laatste menstruatie genomen. Hoewel de zwangerschap feitelijk pas zo’n veertien dagen later begint, wordt bij de berekening toch altijd alleen uitgegaan van de laatste menstruatie. Hoelang de zwangerschap gemiddeld duurt, heeft men afgeleid uit duizenden willekeurige zwangerschappen. Uitgegaan van de eerste dag van de laatste menstruatie, duurt de (berekende) zwangerschap gemiddeld 40 weken en twee dagen. Voor het uitrekenen van de vermoedelijke dag van de bevalling, worden die twee dagen voor het gemak maar weggelaten en hanteert men al- leen die 40 weken.