Hondsdolheid

Hondsdolheid is een gevaarlijke infectieziekte die wordt overgebracht door de beet van een vos, das, ree, schaap, rund, hond of kat. Het virus verplaatst zich van de plek van de beet naar het centrale zenuwstelsel en kan dit verlammen.

Verschijnselen
Pijn of een dof gevoel op de plaats van de inmiddels genezen beet is een veel voorkomend verschijnsel. Koorts kan ontstaan evenals pijn in de keel en de spieren. Een tot vier dagen daarna wordt de patiënt rusteloos. Er kunnen hallucinaties ontstaan en woede-aanvallen. Spierkrampen en een overvloedige speekselafscheiding zijn eveneens kenmerkend.

De incubatietijd bedraagt tien dagen tot een jaar, maar bij kinderen korter. Het is daarom zonder meer aan te raden bij een beet direct een arts te raadplegen en het dier, indien mogelijk, te vangen opdat men het kan onderzoeken.