Hoofd en gezicht verwondingen

Het is verstandig bij alle hoofden gezichtsverwondingen extra aandacht aan de patiënt te besteden. Ook uiterlijk kleine beschadigingen kunnen vaak, vooral bij oudere mensen, ernstige gevolgen hebben.

Schedelverwondingen
Hoewel schedelverwondingen er dikwijls dreigend uit kunnen zien, zijn deze juist vaak minder ernstig. Maar elke wond die oppervlakkig lijkt, kan gepaard gaan met een inwendige breuk of er kan iets door naar binnen gedrongen zijn.

Kaakbreuk
Meestal is de kaak slechts aan één kant gebroken. Vaak bevindt zich ook nog een wond binnen in de mond.

Bloed in het gezicht
Ook hierbij ziet de verwonding er vaak erger uit dat hij is. Voorzichtig schoonmaken en verbinden is meestal voldoende.

Waarschuwingstekens
Let op snijwonden, blauwe plekken en zwellingen aan de schedel, in het gezicht of op de kaak. Hoofdpijn kan eveneens een teken zijn van een ernstig ongeval, evenals verwardheid, duizeligheid en bewusteloosheid. Als het slachtoffer zich niet herinnert wat er zich tijdens het ongeval heeft voorgedaan, kan er sprake zijn van een hersenschudding. Hebben de pupillen een verschillende grootte en is er sprake van een zwakke pols en een oppervlakkige ademhaling dan is hulp van een arts zonder meer vereist.