Hoogtezon

De hoeveelheid ultraviolette straling van een hoogtezon hangt af van de afstand waarop de lamp staat en de tijd dat hij aanstaat. Langdurige straling kan oogkwalen veroorzaken en een pijnlijk gloeiende huid. Lees de gebruiksaanwijzing, houd de aanbevolen gebruiksperioden en afstand aan. Gebruik de lamp in het begin kort, voer de tijden langzaam op.
Let op! Gebruik een hoogtezon liefst alleen op medisch voorschrift -ter behandeling van bepaalde huidziekten. (Kijk voor de risico’s van bruin worden -zowel onder de hoogteals onder de echte zon -bij Zonnebrand) de huisarts vOOgebruik van een hoogtezon bij huidof inwendige ziekten, medicijngebruik en bij grote gevoeligheid voor zonlicht.

Gebruik hem hooguit één keer per dag. Als de lamp niet is voorzien van een tijdklok, zet dan de keukenwekker. Zet oogkleppen onder de lamp op -géén zonnebril, laat iedereen in de kamer dat doen. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt.