Houtblokken kloven

Pas gekapt hout is gemakkelijker te kloven dan droog hout. Splijt blokken van 15 tot 45 cm 8 met een grote hamer, kleinere met een bijl en grotere met een ijzeren wig. Maak aanmaakhoutjes met een hakmes. Bescherm de ogen met oogkleppen. Zet het te klieven blok op een hakblok; houd het desgewenst met een steun op zijn plaats. Het grootste stuk hout kan als hakblok dienst doen. Zwaai de hamer of bijl over de schouder niet over het hoofd -naar achteren en daarna naar het midden van het blok, liefst naar een barst of noest. Zak al zwaaiend door de knieën, dan komt het werktuig krachtiger neer.

Wie het hout splijt met wiggen moet die er een eindje indrijven met een moker. Sla ze in elkaars verlengde, liefst langs een barst. Drijf ze dieper in het hout met een zware hamer of een sleg. Gebruik voor dit karwei geen bijl; bijl en hamer mogen evenmin dienst doen als wig. Controleer het gereedschap regelmatig; let dan op barsten, scherpte en of de koppen nog stevig aan de steel zitten. het gereedschap na gebruik binnenshuis op.
Bewaar de gekloofde houtblokken een eindje van de grond, op een zonnige, open plaats. Stapel ze niet op tegen het huis, dat kon binnen wel eens lijden tot overlast van ongedierte. Dek de houtstapel af met plastic of canvas, zorg dat er aan de zijkanten lucht bij kan komen.