Houtboorders

Deze ca. 6 mm grote, bruine kevertjes brengen het grootste deel van hun leven als witachtige larve in hout door. Ze zijn nauw verwant met de houtworm zelfs in bewerkt timmerhout actief. Ze zijn echter meer gesteld op vochtig hout en brengen daarom vooral in schuren en-aan schuttingen veel schade toe.

Als de larve in een kever verandert, boort hij zich een weg naar buiten en laat dan een rond of ovaal gaatje achter, terwijl eronder een hoopje zaagsel ligt. Wanneer u deze hoopjes en gaatjes ontdekt, moet u het houtwerk in de omgeving ervan grondig controleren. Als de schade nog beperkt is, kunt u misschien volstaan met een plaatselijke behandeling met een bestrijdingsmiddel, waaraan de timmerman of schilder u kan helpen. In ! schuren en dergelijke zal soms een professionele aanpak nodig zijn.