Huis kopen – Waar u op moet letten en aan moet denken

Met het kopen van het huis doet u waarschijnlijk de hoogste aanschaf van uw leven, dus doe dit weloverwogen en zonder haast. Verkopers zullen u proberen onder druk te zetten door met andere potentiële kopers te schermen, maar daar moet u zich niets van aantrekken: een werkelijk uniek aanbod komt uiterst zelden voor. &aliseer u goed dat een mondelinge verklaring van u dat u het huis koopt evenveel rechtskracht bezit als een schriftelijke koopovereenkomst en dat een voorlopig koopcontract alleen maar voorlopig is ten aanzien van de genoemde ontbindende voorwaarden, bijvoorbeeld het niet rond krijgen van de financiering of het niet krijgen van een woonvergunning. het koopof koop-/aannemingscontract vooraf ter inzage en neem het zo mogelijk met een deskundige door. Makelaars zijn beëdigde bemiddelaars bij koopen verkoop van huizen, die slechts voor één van beide partijen mogen optreden. U mag, maar bent niet verplicht van een makelaar gebruik te maken.

Informatie inwinnen
Oriënteer u uitgebreid op de huizenmarkt en alles wat daarmee samenhangt -het kan u duizenden guldens schelen. Let op de rentestand (bij dalende tendens misschien nog even wachten met een hypotheek afsluiten) en de ontwikkeling op de huizenmarkt (zijn de prijzen stabiel, stijgen ze of dalen ze?). Informeer bij de belastingdienst of een belastingadviseur naar de hoogte van de overdrachtsbelasting, de onroerendgoed-belasting, de aftrekbaarheid van hypotheekrente enz. Bij de gemeentesecretarie kan men u inlichtingen geven over de woonvergunning, overheidspremies voor bepaalde nieuwbouwwoningen en bij verbeteringen aan een oud huis, plannen ten aanzien van de ruimtelijke ordening in de omgeving van het huis enz. Bij het kadaster kunt u alles te weten komen over eigendom en zakelijke rechten op het huis. Een belangenorganisatie van eigen-woningbezitters is de Vereniging Eigen Huis, waar u voor advies terecht kunt. Bij het kopen van een oud huis loopt u minder kans voor onverwachte kosten te staan als u het eerst door een bouwkundig taxateur laat beoordelen.

Deomgeving
Belangrijk is dat u zich straks ook werkelijk thuis voelt in uw nieuwe huis. Bekijk daarom vóór aanschaf de buurt waarin het zich bevindt. Past u met uw levensstijl tussen de bewoners, zijn er winkels in de buurt, zijn de scholen voor uw kinderen gemakkelijk bereikbaar?