Huis verkopen

Als u uw huis wilt verkopen, kunt u dat op drie manieren aanpakken: u kunt het geheel in eigen hand houden, een makelaar inschakelen of het huis laten veilen. In het laatste geval onderhandelt u niet zelf met eventuele kopers; de verkoopprijs komt tot stand door loven en bieden tussen de potentiële kopers. Meer inlichtingen kunt u krijgen bij een notaris.

Makelaar
Veel verkopers van huizen schakelen een makelaar in. Deze zal door (vaak uitgifte van een eigen krant), gesprekken met mogelijke kopers enz. een koper voor u trachten te vinden. Voor zijn werkzaamheden heeft hij recht op provisie (courtage). Ook zal hij u nog onkosten berekenen, zoals advertentiekosten.

Zelf verkopen
Door zelf uw huis te verkopen, bespaart u zich de makelaarsprovisie. Daar staat dan wel wat werk tegenover, terwijl u van uzelf moet weten dat u ook in staat bent eventuele moeilijkheden bij de verkoop het hoofd te bieden. Nadat u uw huis te koop heeft aangeboden, komen de aspirant-kopers om het te bezichtigen, om te onderhandelen enz. Aan uw in de krant of mondeling gedaan aanbod zit u enige tijd vast. Als u geen toezeggingen heeft gedaan, bent u niet verplicht uw huis aan de eerste te verkopen: u mag zelf uitmaken aan wie u uw huis verkoopt.
Een koper kan u een optie op het huis vragen. Hij heeft dan niet de verplichting het te kopen, maar u mag het gedurende de termijn van optie niet aan een ander verkopen. Het beste kunt u de optie schriftelijk vastleggen.

Mocht het huis tenietgaan tussen het sluiten van de koopovereenkomst en de eigendomsoverdracht, bijvoorbeeld door , dan is het risico volgens het Burgerlijk Wetboek voor rekening van de koper. In veel koopovereenkomsten wordt deze wettelijke risicoregeling echter uitgesloten.