Huurovereenkomst

Een huurovereenkomst kan mondeling worden gesloten, maar ter voorkoming van latere moeilijkheden is een schriftelijke vastlegging aan te raden. Sommige zaken kan men onderling in het contract regelen, maar in veel gevallen geeft de wet dwingende voorschriften. Zo mag de verhuurder geen sleutelgeld vragen en moet hij een waarborgsom na beëindiging van de huur met rente terugbetalen (onder aftrek van eventuele schade), de woning in goede staat van onderhoud houden en de huurder in het rustig genot van de woning laten tijdens de huurperiode.

Dwingende bepalingen met betrekking tot de huurder zijn: hij moet de overeengekomen huurprijs betalen en dit op tijd doen, de woning als een goed huisvader en overeenkomstig zijn bestemming gebruiken en de woning na het beëindigen van de huurovereenkomst ontruimen en in goede staat opleveren.

Bij geschillen kunnen huurder en verhuurder zich tot de huurcommissie of de kantonrechter wenden. Verwaarloost de verhuurder het onderhoud van het huis, dan kunt u als huurder B & W inschakelen.