Huursubsidie

De zogenaamde individuele huursubsidie is een overheidsmaatregel om te zorgen dat een woning betaalbaar blijft, ook voor wie een laag inkomen heeft. Deze subsidie moet u bij de gemeente aanvragen. Soms wordt de huursubsidie rechtstreeks aan de verhuurder betaald; de huurder betaalt dan de huurprijs onder aftrek van de subsidie.

De subsidieregeling kent vier groepen:
– Jonger dan 65 en alleenstaand,
– Jonger dan 65 en een meerpersoonshuishouden,
– Ouder dan 65 en alleenstaand,
– Ouder dan 65 en een meerpersoonshuishouden

Verder zijn er in de regeling grenzen gesteld aan de hoogte van het inkomen en die van de huurprijs. Boven een bepaald belastbaar inkomen komt men niet voor subsidie in aanmerking. Ook krijgt men geen subsidie als de huurprijs boven of onder een vastgesteld bedrag ligt. Bij de bepaling van het inkomen wordt ook dat van de echtgenoot en van inwonende kinderen bijgeteld. Voor grote gezinnen en 65-plussers wordt soms van de huurgrens naar boven afgeweken.

http://www.toeslagen.nl/