Huurverhoging

Voor een aantal categorieën woningen wordt de huurprijs op grond van de Huurprijzenwet door de minister vastgesteld. Het betreft hier hoofdzakelijk met subsidie gebouwde of verbouwde woningen en onbewoonbaar verklaarde woningen. Bij de overige woningen zijn huurder en verhuurder vrij jaarlijks een nieuwe huurprijs af te spreken, maar de wet geeft normen aan. Bij een geschil kan de huurcommissie om een uitspraak worden gevraagd. Is men het hiermee nog niet eens, dan kan de zaak voor de kantonrechter worden gebracht.

Puntprijs
De kwaliteit van de woning en het woongenot worden gemeten aan de hand van een puntensysteem. De toegestane huurverhoging hangt af van de huidige huurprijs en de puntenscore van de woning. Door deling van de kale huurprijs door het puntedtal van de woning wordt de puntprijs verkregen. De toegestane huurverhoging is gekoppeld aan deze puntprijs.

Aspecten die in punten gewaardeerd worden zijn o.m.: de oppervlakte van vertrekken; de aanwezigheid van berging, zolder, centrale verwarming, sanitair en tuin; de ligging en extreme situaties in de woonomgeving.