Huwelijksvoorwaarden

Een huwelijk wordt in algehele gemeenschap van goederen gesloten, tenzij men onder zogenaamde huwelijkse voorwaarden trouwt. Dit laatste wordt gedaan om te voorkomen dat de schulden van de ene echtgenoot worden verhaald op de bezittingen van de ander. Voor schulden die de gewone gang van het huishouden betreffen, zijn echter beide echtgenoten tegenover derden aansprakelijk.

Huwelijksvoorwaarden moeten bij notariële akte worden aangegaan. U kunt ze vóór het huwelijk laten opmaken, maar ook daarna.
Er kunnen allerlei huwelijksvoorwaarden worden gekozen, maar de meest gebruikelijk is wel de uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen. Afgesproken kan worden na overlijden van een van de partners of na echtscheiding af te rekenen als was men in algehele gemeenschap
van goederen getrouwd geweest.

Het Amsterdamse Verrekenbeding houdt in dat men het onverteerde inkomen periodiek verdeeld.