Hypotheek

Een huis is duur en daarom beschikt een koper maar zelden over voldoende geld om het contant te betalen. Als u een huis koopt, kunt u gewoonlijk met dit als onderpand geld bij de bank lenen. Men spreekt dan van een hypothecaire lening.

Er zijn verschillende soorten hypothecaire leningen wat betreft de manier van aflossen en rente betalen. De bank zal u kunnen vertellen welke het beste bij uw behoeften en mogelijkheden past. Ook kunt u inlichtingen inwinnen bij de Vereniging Eigen Huis, een belastingconsulent (in verband met de fiscale aspecten) of de notaris.
Hoe hoog de hypothecaire lening zal zijn die de bank u wil verstrekken, is op voorhand niet te zeggen. Dit hangt af van de waarde van het huis, maar ook van uw kredietwaardigheid en mogelijkheden tot betaling van rente en aflossing. In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat de bank gewoonlijk tot ca. 70% van de koopsom gaat. Extra hypotheek krijgt u soms als iemand (uw werkgever bijvoorbeeld) garant wil staan.
Bij de gemeente kunt u informeren of u in aanmerking komt voor gemeentegarantie. Ook dan zal de bank u meestal meer geld willen lenen en soms ook een deel tegen een lagere rente.

Wat er gebeurt bij niet betalen hypotheekschuld
Komt u in moeilijkheden en kunt u uw hypotheekschuld niet tijdig betalen, neem dan in een zo vroeg mogelijk stadium contact met uw bank op. Heeft u zich in het verleden wel kredietwaardig getoond, dan zal de bank misschien bereid zijn een regeling te treffen.
Het hypotheekrecht geeft de geldgever de bevoegdheid om bij voorrang zijn vordering uit de opbrengst van de verkoop van het huis te voldoen als de schuldenaar in gebreke blijft. Komt u met de bank niet tot een vergelijk, dan zal deze bij achterwege blijven van de betalingen ten slotte gebruik maken van zijn recht en uw huis publiekelijk verkopen.

Hypotheekrentes:

Sns bank
Abn Amro