Hysterie

Een toestand waarin een patiënt zich ongewoon gedraagt om de aandacht te trekken of om een onaangename situatie te vermijden, noemt men hysterie. De aandoeningen worden opgeroepen door spanningen bij een onevenwichtig persoon die uiterst gevoelig is voor suggesties. Het kan een terugkerend verschijnsel zijn dat zich meer bij vrouwen dan bij mannen voordoet.

Wat kunt u doen?
Los het conflict op of neem de oorzaak van de spanning weg. Combi’neer een nadrukkelijk geruststellend optreden met een minimum aan onnodige drukte. Vermijd spanningen, De verschijnselen kunnen echter zowel verergeren door een teveel als door een tekort aan aandacht. Bij regelmatig terugkerende aanvallen is de hulp van een arts onontbeerlijk.

De term hysterie wordt ook gebruikt voor situaties waarin het verschijnsel in groepsverband optreedt, zonder dat daarvoor een oorzaak is aan te wijzen.