Ingezonden brieven

Het kan voorkomen dat u op een artikel in een krant of tijdschrift wilt reageren. Bijvoorbeeld wanneer u zich gekwetst voelt, wanneer u iets gelezen hebt waarvan u meent dat het pertinent onwaar is, of juist wanneer u het met iets zo grondig eens bent, dat u daaraan uiting wilt geven. Ook actuele gebeurtenissen zijn voor velen aanleiding hun mening in de vorm van een ingezonden brief te spuien. Al dit soort reacties kunt u kwijt in rubrieken als ‘Ingezonden stukken’, ‘
Brieven van lezers’ of ‘Uw mening’.
U moet er echter wel aan denken dat uw brief geweigerd kan worden; redacties zijn autonoom en beslissen zèlf wat wel en niet geplaatst gaat worden. Daar hebben ze diverse redenen voor: ze vinden uw briefte kort of te lang, er wordt al zoveel over dat onderwerp ingestuurd dat ze moeten selecteren, ze zijn het niet eens met de (politieke of maatschappelijke) teneur van uw schrijven, enzovoort.

Een redactie behoudt zich ook altijd het recht voor uw brief in te korten. Meestal staat in het kopje boven de pagina met ingezonden stukken hoeveel woorden een inzending maximaal mag tellen. Als u zich daaraan houdt, en ook aan de andere wensen die het blad stelt, maakt u de kans groter dat uw brief opgenomen wordt.

Ook van belang is uw ingezonden stuk duidelijk op te bouwen. Geef eerst aan waarop u reageert of waarover uw verhaal handelt. Zet daarna duidelijk uw mening uiteen, zo bondig mogelijk. De laatste twee of drie zinnen moeten eigenlijk een soort samenvattende afsluiting vormen.

Uw brief mag natuurlijk sterk persoonlijk gekleurd zijn en u mag heel duidelijk alleen uw mening geven, zonder enige poging tot relativering. Maar beledigingen en insinuaties in uw brief zijn vaak aanleiding voor een redactie uw brief niet te publiceren. Zorg dat men u niet kan betrappen op een fout; uw héle ingezonden brief zal dan ‘vallen’ en niet meer serieus genomen worden, hoe goed uw brief ook in elkaar zit.

Kranten:
Telegraaf
Algemene dagblad
Volkskrant
Trouw
nrc

Brief aan de redactie Telegraaf = redactie@wuz.nl
Brief aan de redactie Volkskrant
Brief aan de redactie Trouw
Brief aan de redactie NRC

BEZORGKLACHTEN KRANTEN
Bezorgklachten NRC
– Bezorgklachten Telegraaf
Bezorgklachten Trouw

—————————————————————————————————-
Voorbeeld brief Beëindigen krant abonnement:

Uw naam
Uw adres
Uw postcode plaats

 

Aan bedrijf naam…
bedrijf adres…

 

bestreft: beëindiging abonnement
abonnement nr: …..

 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij wil ik mijn abonnement per ……….. beeindigen.

Stuur me alstublieft een bevestiging van de beëindiging van mijn abonnement. Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,

 

Uw naam
plaats, datum

——————————————————————————————-