Invullen van het aangifte biljet

U bent wettelijk verplicht een aan u uitgereikt aangiftebiljet stellig en zonder voorbehoud in te vullen en het tijdig aan de inspecteur terug te zenden. Heeft u vóór 1 juli van het betreffende jaar nog geen aangiftebiljet inkomstenbelasting ontvangen, dan bent u wettelijk verplicht de inspecteur schriftelijk om toezending te verzoeken als u vermoedt dat u inkomstenbelasting of Aow-premie verschuldigd bent. De aangifte moet gebeuren op het op naam gestelde formulier. Bent u dit kwijt, dan moet u een nieuw aanvragen; de o.a. bij de boekhandel verkrijgbare formulieren dienen slechtB om een afschrift te maken.
Vul het aangiftebiljet duidelijk leesbaar en naar beste weten in. Vergeet de gevraagde bijlagen niet bij te sluiten en zorg voor een afschrift. Bewaar dit afschrift en eventuele bewijsstukken (rekeningen, contracten enz.) minstens 5 jaar in verband met mogelijke navorderingen. Bij problemen staat u sterker als u alle gegevens bij de hand heeft.

In zijn algemeenheid gelden de hiervoor genoemde tips en opmerkingen ook voor andere soorten aangiftebiljetten, zoals het aangiftebiljet vermogensbelasting.

Geef een reactie