Jaloezieën – Schoonmaken,vervangen van koorden en banden

Het schoonmaken van jaloezieën is een lastig karwei. Stel het zo lang mogelijk uit door de lamellen regelmatig van stof te ontdoen. Gebruik daarvoor een stofzuiger of trek katoenen handschoenen aan en wrijf de lamellen met de hand schoon. Houten lamellen nooit nat schoonmaken. Gebruik een spuitbus met meubelreiniger en maak de latten met een zachte doek schoon.

Maak metalen jaloezieën vóór het reinigen eerst stofvrij. Laat ze geheel zakken en maak vervolgens elke lamel afzonderlijk schoon met een allesreiniger en meteen daarna met schoon water. Gebruik twee zachte sponzen en werk van boven naar beneden.

Metalen jaloezieën kunnen ook buiten gereinigd worden of in de badkuip, en vervolgens te drogen gehangen. Buiten kunnen ze schoongespoten worden met de tuinslang en vervolgens lamel voor lamel gereinigd en nagesponsd. Maak ze in de badkuip eerst schoon in een zacht sopje en spoel ze vervolgens na met schoon water. Bevestig de jaloezieën, en laat ze geheel zakken, vóór de banden helemaal droog zijn, dit om krimp te voorkomen.