Juiste lijmsoort kiezen

let op! De damp van sommige lijmsoorten is gevaarlijk. Lijm altijd in goed geventileerde ruimten waar geen vuur brandt; laat contactlijm niet met de huid in aanraking komen Richt de lijmtube altijd omlaag; bewaar hem buiten het bereik van kinderen

Bijna alles wat in elkaar past, is te lijmen. Het is alleen zaak dat op de juiste manier te doen, met de meest geschikte lijm voor een bepaald materiaal. Overigens kan lijm geen slechte verbinding ondervangen, twee dingen die niet in elkaar passen blijven met alle lijm van de wereld nog niet zitten.

Het is vaak nodig gelijmde delen aan elkaar te klemmen tot de lijm stijf is; zo moet houtlijm de eerste uren worden geklemd. Lijmcement daarentegen hecht onmiddellijk; zorg dat de twee delen meteen goed op elkaar liggen. Lijm bij voorkeur op droge dagen; als de luchtvochtigheid de werking van de lijm al niet verzwakt kan die nog invloed hebben op de te lijmen materialen.

Pas de delen eerst lijmloos in elkaar; doe er pas lijm op als dat binnen de vereiste tijd lukt. Besluit tevoren ook of er eventuel klemmen nodig zijn, welke soort en hoeveel.

De klemmen mogen het te lijmen voorwerp uiteraard niet beschadigen; plak zo nodig stukjes hout op de bek van een metalen klem. Soms heeft het zin plastic tussen de klem en het voorwerp te doen, om te voorkomen dat de klem aan het voorwerp vastplakt. Dek om dezelfde reden bij grote klussen het werkblad af met plastic.

Wie niet de juiste klemmen heeft, kan experimenteren met wiggen of met een tourniquet. Maak een tourniquet als volgt: bind een dubbele gevlochten draad om het gelijmde voorwerp en doe aan weerszijden een wasknijper tussen de draden. Span de draden, wind ze om de wasknijper -aan beide kanten evenveel slagen, want dan is de druk gelijk verdeeld.

Breng houtlijm aan op beide oppervlakken, draai de klemmen geleidelijk vaster aan -aan beide kanten even vast. Draai de klemmen zo vast dat de houtlijm uit de naad loopt, maar ook weer niet zó vast dat alle lijm eruit loopt -dan houdt de verbinding niet. Wrijf overtollige lijm weg met een vochtige doek, tenzij het hout geen afwerkingslaag krijgt -dan kan de lijm beter blijven zitten, snijd hem na het drogen weg met een beitel.

Wie niet-poreuze materialen als glas en metaal lijmt met zeer snel drogende lijmsoorten (bijvoorbeeld contactlijm of lijmcement) kan de gelijmde delen met plakband of de hand bij elkaar houden. Bij langzaam drogende lijmen is meestal wel de een of andere klem nodig.

De samenstelling van lijm wisselt evenals de droogtijd en de materialen waarvoor ze geschikt zijn. Lees daarom eerst de gebruiksaanwijzing en volg die nauwkeurig op.