Kalender

De kalender is het systeem van tijdsindeling in dagen, weken, maanden en jaren. De Romeinse kalender rekende het jaar op 355 dagen, verdeeld over twaalf maanmaanden van ongelijke lengte en een schrikkelmaand. Het jaar begon op 1 maart. Caesar voerde in 46 v. Chr. de Juliaanse kalender in met 365 dagen per jaar en om de vier jaar een schrikkeljaar. Het jaar begon op 1 januari. De Gregoriaanse kalender, in 1582 ingevoerd, sloeg de tien dagen over die de Juliaanse kalender op deze wijze achter was geraakt en liet voortaan de schrikkeljaren vervallen op de niet door 4 deelbare eeuwjaren. In de meeste landen wordt nu volgens de Gregoriaanse kalender gerekend. Om allerlei praktische redenen voldoet ook de Gregoriaanse kalender nog niet en herhaaldelijk zijn voorstellen tot kalenderhervormingen gedaan.