Kast maken

Een kast van vurehouten planken is met spijkers en houtlijm gemakkelijk in elkaar re zetten. De afmetingen ervan worden echter beperkt door de standaard-breedtematen van de planken. Een kast van multiplex heeft die beperkingen niet. Wel is ze moeilijker re maken, o.a. doordat de vier omtrekdelen van kepen moeren worden voorzien waarin de achretwand past. Zowel bij vurehout als bij multiplex moeten in de zijwanden 6,5 mm diepe groeven worden gemaakt voor bevestiging van de kastplanken. Alle hoeken moeren worden versterkt met driehoekige verstevigingsblokjes. Zet op millimeter of ruitjespapier alle maren uit van de kast en van de plaats waar ze moet komen. Let erop dat geopende deurtjes en laden geen belemmering vormen voor het openen van ramen en deuren in het vertrek. Komt de kast tegen een wand met een plint dan dient de kastvoet aan de achterzijde iets naar binnen te springen. Laat de voet aan de voorzijde 5 cm inspringen (voetruimte).

Benodigde materialen
Houd er rekening mee, dat de standaard-diktematen van vurehout betrekking hebben op ongeschaafd materiaal en dat geschaafde planken dus iets dunner zijn. Multiplex is te koop in bladen met een standaard handelsmaat. Bij een fineerlaag van berken (waarvoor in dit voorbeeld is gekozen) is de kleinste bladmaat 127 x 127 cm. Neem voor alle onderdelen van de kast multiplex van 18 mm dik, behalve voor de achterwand en de bodem van de laadjes; daarvoor is 6 mm voldoende.

Maak een lijstje van alle onderdelen en controleer daarbij nog één keer de maten. Vraag de houtleverancier, bij gebruik van vurehout, om schone, geschaafde en rechte planken zonder knoesten. Let bij multiplex op beschadigingen van de hoeken. Koop verdér spijkers (of schroeven) van de juiste afmeting, houtlijm, schuurpapier, scharnieren, deurknoppen en, zo nodig, metalen of kunststof rails voor de laden. Denk om fineertape bij een multiplex kast.
Meestal levert de houthandel het hout op maat. Zaagt u het hout zelf meet dan alle uitgezette maten nog één keer na en gebruik bij het uitzetten een schrijf of timmermanshaak. Controleer na elke handeling of het hout nog haaks is en schaaf het zo nodig bij. Schuur alle randen licht op. Teken groeven en kepen af en breng ze aan met kap-of cirkelzaag of frees ze uit.

Markeer na het zagen alle delen met potlood en geef met een pijltje de juiste montagerichting aan. Monteer vervolgens de kast op proef, met behulp van lijmknechten met pijpgeleiding.
Montage van multiplex kast

Lijm de delen in de juiste volgorde op elkaar: 1. bovenkant, bodem en zijwanden 2. kastplanken 3. achterwand. Zet tijdens het lijmen de delen met de voorkant naar beneden op een vlakke ondergrond.

Breng de lijm aan en klem de onderdelen vast met lijmknechten. Verwijder overtollige lijm met een natte doek. Controleer of de kast haaks is door de diagonalen te meten: deze moeten gelijk zijn. Is dat niet het geval monteer de lijmknechten dan opnieuw. Laat de lijm een nacht drogen.

Montage vurehouten kast
Sla spijkers tot halverwege de houtdikte op de plaats van de verbindingen. Breng lijm aan op de te verlijmen punten. Sla de spijkers verder in het hout maar laat ze 3 mm uitsteken. Drijf ze vervolgens met een drevel tot onder het houtoppervlak. Controleer of de kast haaks is; corrigeer zo nodig met tikken van een rubber hamer. Vul de spijkergaatjes met vloeibaar hout. Schuur het hout achtereenvolgens met middenfijn en fijn schuurpapier. Plak multiplexranden af met fmeertape. Lak of vernis de kast af.