Kit

Kit is de verzamelnaam voor een aantal vulmaterialen van een zeer uiteenlopende samenstelling. Het is bedoeld voor het tochten vochtdicht afsluiten van alle in de bouw voorkomende naden en voegen. Omdat deze naden en voegen vrijwel altijd aan beweging onderhevig zijn (door temperatuurwisselingen, droging, winddruk, etcetera) moet kit niet alleen goed hechten maar ook die bewegingen kunnen volgen.

Er zijn plastische kitten, en soorten die elastisch blijven. De eerste zijn vervonnbaar en keren niet tot hun oorspronkelijke vorm terug; elastisch blijvende kitten doen dat laatste wel. Daarnaast zijn er de zgn. plastisch-elastische kitten die de eigenschappen van beide typen min of meer combineren.

Omdat de keuze van een kittype niet alleen van deze eigenschappen afuankelijk is maar ook van zaken als duurzaamheid, bestendigheid tegen chemische invloeden, verwerkbaarheid, voegbreedte en dergelijke is het raadzaam bij de keuze advies te vragen aan de leverancier en hem zo volledig mogelijk te infonneren over doel en plaats van het kitwerk.

Enige veel voorkomende kitsoorten zijn:
Elastisch op basis van Polyurethaan: voor het vullen van voegen en naden in vrijwel alle voorkomende bouwmaterialen binnen en buiten, die aan geringe werking onderhevig zijn.

Polysulfide (thiokol): voor het afdichten van gevelbekledingen en als afsealer bij beglazingen. Siliconenrubber: als afsealer bij beglazingen en voor het dichten van voegen in sanitaire ruimten.

Plastisch op basis van Olieën, vetten en kunsthars: voor enkelvoudige beglazingen en als vulmateriaal bij thermische beglazingen onder afsealers.

Kunsthars: voor gevelbekleding (kleinere eenheden) en voegen tussen raamkozijn en metselwerk.

Polybutyleen: voor het dichten van vrijwel niet werkende naden en voegen in alle in de bouw voorkomende materialen.
Plastisch-elastisch op basis van Butylrubber: voor het dichten van vrijwel niet werkende naden in alle in de bouw voorkomende materialen.

Acrylaat: voor het afdichten van gevelbekledingen, gevelditilatievoegen, stuiknaden in raamconstructies, als afsealer bij beglazingen en voor het dichten van tochtnaden.