Klemmend Raam

Openslaande houten ramen die bij het openen en sluiten klemmen, kunnen, afuankelijk van de oorzaak, op vrij eenvoudige wijze weer sluitend worden gemaakt. Kijk eerst of de scharnieren goed vast zitten. Klemmen kan ook veroorzaakt worden door uitzetting als gevolg van vocht. Meestal verdwijnt dit euvel als het droger wordt. In andere gevallen kan het klemmende gedeelte met schaaf of schuurpapier weer passend worden gemaakt.

Ouderwetse houten schuiframen zijn op deze wijze iets minder gemakkelijk weer sluitend te maken: ze moeten daarvoor eerst uit de kozijnen worden gehaald. Maak de sluitlatten los, verwijder de touwen en contragewichten (controleer meteen de kwaliteit van het touwwerk) en haal het raam uit het kozijn. Schuur of schaaf vervolgens de klemmende plekken.

Als een modern, metalen schuifraam moeilijk is open en dicht te maken is de meest voor de hand liggende remedie het smeren van de rails met zeep, vaseline of kruipolie. Helpt dit niet, kijk dan of er vuil of hardgeworden verf in of op de rails zit. Bij dubbele schuiframen kan verf of vuil zich ook hebben vastgezet op de strip, die beide rails (soms) van elkaar scheidt. Probeer de belemmering weg te halen met een plamuurmes. Werk daarbij (bij vertikaal bewegende ramen) eerst van onder naar boven (aan de ene zijde van de rail) en vervolgens, aan de andere zijde, in omgekeerde richting.

Het raam kan ook klemmen doordat (holle) rails zijn ingedeukt. Zet in dat geval een houtblokje van de juiste breedte in de rails en probeer het voorzichtig door de vernauwing te slaan.

Lukt dit niet dan kan het nodig zijn het raam te demonteren. Meestal kan dat door de sluitplaten te verwijderen, de touwen of snaren los te maken waaraan het raam is opgehangen en het raam uit de rails te lichten