Kleptomanie

Een onbedwingbare neiging tot stelen noemt men kleptomanie. Deze ziekte komt voor bij mensen die in alle opzichten normaal lijken te zijn. In vrijwel alle gevallen hebben de voorwerpen die gestolen worden, geen enkel nut of geen enkele waarde voor de persoon die ze wegneemt, maar het is alsof ze een symbolische waarde vertegenwoordigen.

Jonge kinderen die stelen zijn niet kleptomaan. Meestal hebben ze nog geen duidelijk inzicht in de betekenis van mijn en dijn. Wanneer ze goed opgevangen worden, ontgroeien ze de gewoonte.

Bij oudere kinderen kan stelen een symptoom zijn van neurotische onevenwichtigheid. In de puberteit is stelen vaak een uitdagende vorm van het zich afzetten tegen het gezag of tegen formele regels.

Kleptomanie doet zich ook wel plotseling voor bij vrouwen als bijverschijnsel van de menopauze.

Iedereen die een onbedwingbare neiging tot stelen voelt, moet de hulp van deskundigen op dit gebied inroepen. Gezien de ingrijpende sociale gevolgen is het van belang dat dit gebeurt zodra de eerste symptomen zich manifesteren. Bespreek het probleem eventueel eerst met de huisarts, die daarna kan verwijzen naar een psychiater of een andere hulpverlener. Wacht niet met het inroepen van deskundige hulp tot het zover is dat de politie ingeschakeld is.