Kookluchtjes

Het ontstaan van kookluchtjes in de keuken is onvermijdelijk. Wel kan worden voorkomen dat ze vanuit de keuken doordringen naar andere vertrekken in het huis of, bij een open keuken in de woonkamer, naar het woonof eetgedeelte.

De eenvoudigste oplossing is het openzetten van een raam of van de keukendeur. Waar dit niet mogelijk is, valt het monteren, in de ruit, van een raamventilator te overwegen.
Het aanbrengen ervan is betrekkelijk eenvoudig; raadpleeg daarvoor de ins talla tievoorschriften.

De meest afdoende oplossing is de installatie van een afzuigkap boven de kookplaats. Er zijn in principe twee typen. Het ene voert de luchtjes af via een afvoerkanaal; het andere fIltert de afgezogen lucht en brengt die vervolgens weer terug in het vertrek (recirculatie). Het eerste type is uitsluitend voorzien van een vetfilter; het recircuiatietype bevat bovendien een koolstoffIlter.

Vetfilters moeten eens in de paar weken gewassen worden in een handwarm, synthetisch sopje. KoolstoffIlters worden niet gereinigd maar bijvoorbeeld een keer per jaar vervangen.