Kranen – verhelpen van lekkages

Er zijn tegenwoordig nogal wat kraanmodellen in de handel. Gelukkig behoren de meeste tot een beperkt aantal basistypen, zodat het mogelijk is een paar aanwijzingen te geven voor het verrichten van eenvoudige reparaties, zoals het verhelpen van lekkages.
Sluit altijd eerst de watertoevoer af en draai de kraan open om opgesloten water te laten weglopen. Plak kwetsbare delen af, zodat ze niet beschadigd kunnen worden doortangen en sleutels. Neem te vervangen onderdelen mee naar de winkel, om er zeker van te zijn dat de maat van het nieuwe onderdeel juist is.
Smeer alle delen vóór (her)montage in met wateren warmtebestendig vet, om zo een goede afdichting, een soepele werking en later een moeiteloos demonteren te verzekeren.

Tapkranen
Een tapkraan bestaat uit een schroefstang die de waterstroom regelt, een kraanleertje dat het lekken van de kraan moet voorkomen en een pakkingmoer die lekkage aan de bo. venzijde van de kraan verhindert.los te maken, de pakkingmoer los te schroeven en de schroefstang uit het kraanhuis te lichten.

Lekt de kraan uit de mond vervang dan het kraanleertje door het bevestigingsboutje los te schroeven. In sommige kraantypen zit geen leertje maar een membraan in de vorm van een hoge hoed. Verwijder dit en trek een nieuw exemplaar over de onderzijde van de schroefstang.

Blijft de kraan lekken dan is het nodig de zgn. zitting te vervangen. In moderne kranen kan de zitting verwijderd worden met een speciale sleutel. Zet deze in de zitting, draai hem tegen de wijzers van de klok in en til de zitting uit bet kraanhuis. Smeer de buitenkant van de nieuwe zitting in met vet, druk het onderdeel stevig op de sleutel en schroef het op zijn plaats.

Lekt de kraan aan de bovenkant dan is het meestal het gevolg van een defecte pakking. Probeer eerst de pakkingmoer voorzichtig aan te draaien. Helpt dit niet vervang dan onder de pakkingmoer het materiaal dat daar is aangebracht om lekken tegen te gaan: het pakkingleertje, een a-ring of met vaseline ingesmeerd katoendraad. Verwijder in het laatste geval de oude draad, wikkel genoeg nieuwe om de bovenzijde van de schroefstang om het gat in de pakkingmoer te vullen en voeg daarna nog eens de helft van die hoeveelheid toe. De draad wordt samengedrukt bij het aandraaien van de pakkingmoer.

Eengatsmengkranen
Het inwendig mechanisme van een eengats mengkraan verschilt van model tot model. Bij reparatie wordt meestal het gehele binnenwerk vervangen. Het is als setje te koop, compleet met montagevoorschriften.

Een van de moeilijkste problemen is meestal de toegang tot het binnenste. Naarmate dit type kraan meer stroomlijn kreeg, werden de betreffende schroeven steeds beter verborgen. En wie ze vindt, heeft vaak nog speciaal gereedschap nodig om ze los te kunnen maken. Vaak zitten zulke sleuteltjes echter bij het betreffende setje.

Douche en badkranen
Bij het repareren van op de muur gemonteerde baden douchekranen is soms een speciale sleutel nodig om het kraansysteem uit de wand te kunnen halen. Haal zo nodig het pleisterwerk weg en breng de sleutel op zijn plaats. Repareer de kraan zoals onder ‘tapkranen’ is aangegeven of vervang bij een eengats mengkraan het binnenwerk.