Kunstmatige ademhaling

Er zijn vele verschillende soorten kunstmatige ademhaling. De meest eenvoudige wordt hier beschreven. Voor meer uitgebreide technieken is het verstandig een cursus te volgen bij de EHBO of een kruisvereniging.

Iedereen die niet meer ademt heeft ogenblikkelijk kunstmatige ademhaling nodig. Gebrek aan zuurstof kan binnen drie tot vijf minuten hersenbeschadigingen veroorzaken. Blijft toevoer van zuurstof langer uit dan heeft dit de dood ten gevolge.

De gemakkelijkste manier om kunstmatige ademhaling toe te passen is lucht te blazen in de longen van het slachtoffer door zijn mond, zijn neus of, wanneer het een kind is, door neus en mond tegelijk. Men moet niet harder blazen dan nodig is om de borst van het slachtoffer omhoog te doen komen. Let er vooral op niet te hard te blazen als het om een kind gaat.

Als de kunstmatige ademhaling door de mond wordt toegediend, moet de neus van het slachtoffer worden dichtgeknepen. Wanneer de lucht door de neus gaat, moet de mond worden dichtgehouden door de kin op te duwen en de lippen tegen elkaar te klemmen.

De hoeveelheid zuurstof in de lucht die wij uitademen, is slechts weinig minder dan in de lucht die wij inademen. Daarom is de luchtstroom die van de longen van de een in die van de ander gaat, goed genoeg om de ademhaling weer op gang te brengen, het bloed van zuurstof te voorzien en hersenbeschadigingen te voorkomen. De borst van het slachtoffer moet rijzen nadat de lucht in de longen is gekomen en weer naar beneden gaan als de lucht er weer uit gaat. Is er geen beweging te zien dan is de luchtdoorgang waarschijnlijk nog geblokkeerd. Open de mond en zorg dat er in de keel niets meer in de weg zit. Controleer nog eens de positie van het hoofd: duw het zover mogelijk terug, druk de kin omhoog en adem opnieuw in de mond of de neus van het slachtoffer.

Kan hij weer ademen, leg hem dan op zijn zij met de bovenste arm gebogen en het bovenste been opgetrokken. Houd het ademen goed in het oog. Stopt deze weer hervat de hulp dan.

Het is niet altijd mogelijk mondop-mond-beademing toe te passen door de verwondingen. In dergelijke gevallen kan een andere methode worden toegepast. Deze houdt in dat het slachtoffer op zijn rug gelegd wordt, de armen gekruist over de borst, waarna op de ellebogen gedrukt wordt om hem zover mogelijk naar achteren en buitenwaarts te buigen. Herhaal dit twaalf keer per minuut.