Laden maken en repareren

Een lade is in feite een kistje zonder deksel. De voorkant ervan kan samenvallen met de voorzijde van de kast of voorzien zijn van een uitstekend front: een voorkant die over de kast heen valt en zo de spleten tussen lade en kast verbergt. Het eerste type moet iets nauwkeuriger worden gemaakt dan het tweede.

Zet het ontwerp van een lade uit op ruitjespapier, samen met de kast zelf. laden met een uitstekend front kan de voorzijde door middel van zwaluwstaartverbindingen met de zijkanten worden verbonden of wordt een tweede, opgezet front vastgemaakt op de eigenlijke voorzijde. In beide gevallen is het uitstekende front aan alle zijden 10 mm breder dan de lade-opening. Bij vlakke laden passen de zijkanten in inkepingen in de voorkant. De voorkant van een lade wordt gemaakt van hetzelfde materiaal als de kast. Alle andere onderdelen kunnen gemaakt worden van goedkoper hout of multiplex (zijkanten; 1 cm dik) en triplex (bodem: 3 mm dik).

Zaag alle onderdelen op maat, inclusief eventuele inkepingen, en kijk of alles past. Lijm de lade in elkaar; verstevig de verbindingen zonodig met koploze spijkers. Zet de lade eventueel in lijmknechten tot de lijm droog is. Schroef een opgezet font vanachteruitvast.

Er zijn verschillende manieren om een lade in rails te laten lopen. In de handel zijn allerlei metalen en kunststof railsystemen te koop die op de lade en/of de kast kunnen worden gemonteerd. Bij de maatvoering van de lade moet met de toepassing van deze systemen rekening worden gehouden (ziè de handleiding). Houten rails kan men zelf maken. Lijm en spijker houten latjes op de zijkanten van de lade en op de binnenzijde van de kast, zodat die van de lade rusten op de latjes op de kastbinnenwand. Zet zulke latjes ook op de kast, net even boven de zijkanten van de lade. Ze voorkomen dat de lade naar voren kiept als ze wordt uitgetrokken.

Werknauwkeurig, anders gaat de lade klemmen.

Laden repareren
Vocht kan houten laden tijdelijk doen uitzetten waardoor ze gaan klemmen. Houdt dit euvel bij droger weer aan, schuur houten laderails dan licht op en smeer ze met was of zeep. Maak metalen rails schoon en olie ze licht. Lijm eventuele losgeraakte verbindingen van ladedelen opnieuw vast.

Een gescheurde ladebodem kan gerepareerd worden door aan de onderzijde ervan een reep canvas te lijmen.

Vlakke laden kunnen te ver in de kast verdwijnen. Verhelp dit door op de juiste plaats kleine blokjes hout te lijmen aan het einde van de rails. Als een lade naar voren kiept als ze wordt uitgetrokken, monteer dan boven de zijkanten twee latjes om dit te voorkomen.