Lambrizering – Het betimmeren van een wand met panelen

Lambrizeren is het beschieten van een wand met houtwerk, in dit geval met panelen van hout of kunststof. Deze panelen zijn in standaardafmetingen in de handel. Reken uit hoeveel panelen nodig zijn. Zorg dat de (profiel)latten waarmee de betinlmering wordt afgewerkt, passen bij kleur en structuur van de panelen. Koop opbouwschakelaars en -stopcontacten indien deze gelijk moeten vallen met de betimmering.

Verwijder oude kroonlijsten en dergelijke. Breng een lattenwerk aan als de muur ongelijk is of uit metselwerk bestaat of als het lattenweefsel onder het pleisterwerk te grote onderlinge afstanden vertoont.

Schakel de stroom uit en demonteer schakelaars en stopcontacten. de panelen bevestigd op een lattenweefselonder het pleisterwerk, zoek dan het lattenpatroon op en markeer de positie ervan.

Bevestig het eerste paneel vanuit een hoek van het vertrek. Meet de hoogte tussen vloer en plafond en zaag het paneel op die maat af, eventueel onder aftrek van de ruimte die nodig is voor een geprofileerde afwerklijst. Controleer of de zijkanten evenwijdig lopen met de hoek van het vertrek. Indien dit niet het geval is, breng dan met een passer de hoeklijn over op het paneel en zaag het recht.

Spijker de panelen op de latten. Houd op de randen 15 en in het midden 30 cm ruimte tussen de panelen. Teken openingen voor stopcontacten en schakelaars af met een mal. Boor gaten in de hoeken van de markering en zaag vandaaruit de opening uit met een schrobzaag.

Nagel de panelen provisorisch over raamen deuropeningen en teken op de achterzijde het uit te zagen gedeelte af. Is dat niet mogelijk meet dan de opening en breng de maten over op het paneel. Maak de omtrek iets ruimer indien het profiel van de afwerklatten dat nodig maakt

Werk de betimmering af met de afwerklatten. Monteer ten slotte schakelaars en stopcontacten.