Landen van ijs en sneeuw

De landen bij de Noord- en Zuidpolen zijn koud, omdat de zon er nooit hoog klimt. Gedurende een deel van het jaar, komt hij helemaal niet op. Maar gedurende tenminste een dag per jaar schijnt de zon de hele dag en nacht. Daarom worden deze landen soms de landen van de ‘Middernachtszon’ genoemd. Het gebied rondom de . Noordpool is de Noordelijke IJszee. Het gebied rondom de Zuidpool is net Zuidpoolgebied. De koudste delen van deze gebieden worden door een zeer dikke ijsvlakte bedekt. De zeeen zijn gedurende het merendeel van het jaar bevroren. Geleerden, die daar werken, hebben gereedschappen nodig, dat door speciale schepen gebracht wordt.