Larve

Een larve is een volwassen dier. Meestal bedoelt men de larven van insekten, maar men kan ook spreken van larven van vissen, kikkers en salamanders. Bij bepaalde insekten, zoals sprinkhanen en wantsen, gaat de larve na iedere vervelling meer op het volwassen dier lijken. Men noemt dit de onvolkomen metamorfose of onvolkomen gedaanteverwisseling. Bij allerlei andere insekten zal de larve na enige vervellingen overgaan in een onbeweeglijke pop waaruit het volwassen dier te voorschijn zal komen.