Lawine

Dit is een plotseling naar beneden glijdende sneeuwen steenmassa. Lawines ontstaan als de temperatuur boven nul stijgt. De sneeuw begint dan te smelten en gaat aan het glijden. Ook door luid roepen kan het glijden beginnen. Hoe steiler een berghelling, hoe eerder een lawine optreedt en hoe heviger zij is. Lawines kunnen grote verwoestingen aanrichten omdat ze een groot deel van de ondergrond meenemen. Hun snelheid is vaak zo groot dat er weinig tijd is om weg te vluchten.