Leer uw hond gehoorzamen

Bij de opvoeding van uw hond is een van de beste hulpmiddelen hem te prijzen en hem complimentjes te geven wanneer hij iets goed doet of oplettend is: ‘Braaf! Een vriendelijke aai over z’n kop zal daarbij extra helpen. Haal in zo’n geval de hond!
echter niet tè uitbundig aan; hij zal fan denken dat u met hem wilt speen.
Sla uw hond nooit! Ook niet wanneer hij ongehoorzaam is of wanneer hij bij de training niet oplet. Hij zal dan alleen maar bang of agressief worden en een weerzin tegen de trai! ning krijgen. Zeg alleen maar: ‘Nee!!’
Maar dan wel op een strenge toon en ; eventueel met een lichte stemverheffing.
Bouw de training langzaam op, begin met 5 minuten en breid dit uit tot zo’n 20 minuten. Laat uw hond in principe altijd links van u lopen en houd hem aan een goede honderiem. Houd het uiteinde van de riem in uw rechterhand en het midden losjes in uw linkerhand, zodat u uw hond gemakkelijk kunt leiden.

Train uw hond erin dat hij niet voortdurend trekt. Als hij rustig naast u loopt, moet u de riem niet strak houden. Let er ook op dat de riem op de juiste manier door het oog aan het uiteinde is gehaald: zie onderstaande tekening.
Zorg ervoor dat u consequent voor elke opdracht een vast commando hebt, bijvoorbeeld: ‘Zit’, ‘Kom’, ‘Ga’.
Heel belangrijk is uw hond te leren dat hij niet zonder uw toestemming een straat mag oversteken; bedenk dat u aansprakelijk bent voor evt. schade.

Geef een reactie