Legaat – Vermaken van bepaalde goederen of bedragen

Bij legaat kunt u als erflater in uw testament aan een persoon of instelling bepaalde goederen of een som geld vermaken. Het maakt niet uit of de verkrijger, legataris, een wettelijke erfgenaam is of niet.

Het legaat heeft de vorm van een vordering op de nalatenschap en moet dus bij de erfgenamen worden opgeëist. Deze zijn verplicht het gelegateerde af te staan, tenzij de legitieme portie sommige erfgenamen in gevaar zou komen. Overigens behoeft de legataris het legaat niet te aanvaarden.

Als erflater kunt u aan het legaat een last of voorwaarde verbinden. Zo kunt u, bijvoorbeeld, bepalen dat de som geld geheel of gedeeltelijk aan een bepaald doel wordt besteed.