Leidingen wegwerken

Moderne 12 mm buizen vallen in het interieur meestal niet zo erg op, maar oudere buizen in de keuken en verwarmingsbuizen van oude installaties elders in het huis zijn soms erg lelijk. Ze zijn aan het oog te onttrekken door er een houten constructie omheen te plaatsen.
Voordat u aan het aftimmeren slaat, zijn er twee belangrijke punten waarop u moet letten.

1. Tapkraantjes, stopkranen of verbindingen die kunnen gaan lekken, moeten zonder al te veel moeite toegankelijk blijven. Zorg ervoor dat op deze punten gedeelten van de betimmering zonder beschadiging tijdelijk te verwijderen zijn.

2. Leidingen die tegen een buitenmuur geplaatst zijn, moeten tegen vorst beschermd worden. Bevriezing kan ook optreden wanneer weggewerkte buizen niet meer door de kamer warmte bereikt kunnen worden. Los dit probleem op door kieren of gaten open te laten op plaatsen waar men ze toch niet ziet, maar waardoor de lucht vrijelijk kan circuleren. Ook is het mogelijk isolatiemateriaal tussen buitenmuur en buizen aan te brengen; daar moet wel voldoende ruimte voor zijn.

Gebruik voor de betimmering voorbewerkte latten van bijvoorbeeld 25 mm dik en platen hardboard of triplex. Schroef de latten tegen de muur of plafond en bekleed ze met het hardboard of triplex. Zijn schroefgaten in de muur minder gewenst, gebruik dan steenhouwersnagels. Omdat het om een lichte constructie gaat, kunnen de latten op een muur of plafond van pleisterwerk eventueel met contactlijm bevestigd worden.
Gebruik voor de afwerking hardhouten profiellijsten. Kies voor de verdere afwerking een weinig opvallende kleur die harmonieert met de kleur van de wanden.