Lenin

In 1870 werd deze Russische staatsman geboren. Hij studeerde rechten en werd nadien aanhanger van het marxisme, een leer die toen nog nieuw was. Het marxisme wilde de macht geven aan de arbeidsklasse in plaats van aan een klein groepje rijken. Dit laatste was in de jaren van Lenin in Rusland nog sterk het geval, want de macht was in de handen van de tsaar en zijn volgelingen. Lenin werd omwille van zijn revolutionaire ideeën voor drie jaar naar een strafkolonie verbannen en vluchtte naar Zwitserland toen hij weer vrij was. In 1917 brak er revolutie in Rusland uit; Lenin leidde de revolutie en maakte een eind aan het bewind van de tsaren.. Nu nog wordt Lenin beschouwd als een van de belangrijkste grondleggers van de Sovjet-Unie.