Leopold

Er zijn drie Belgische koningen die Leopold heetten. I. Leopold I was de eerste koning van België (17901865)’ Hij regeerde van 1831 tot aan zijn dood. Leopold I was gehuwd met Louise-Marie, de dochter van de Franse koning Louis Philips.
2. Leopold II, zoon van Leopold I (1835-1909). Hij volgde zijn vader op in 1865. Hij gaf aan de ontdekkingsreiziger Stanley de opdracht Kongo te verkennen. In 1885 werd door het Congres van Berlijn de vrijstaat Kongo erkend: hiervan werd Leopold II de souverein. Vlak voor zijn dood schonk hij Kongo als koloniaal bezit aan België.
3. Leopold III, zoon van koning Albert van België. Hij volgde zijn vader op in 1934. In 1939 verklaarde hij België neutraal, maar toen de Duitsers het land binnenvielen, vroeg hij de hulp van de geallieerden. Zijn houding tijdens de oorlog werd niet door iedereen gewaardeerd. Dit leidde tot de koningskwestie. In 1951 deed Leopold troonsafstand ten gunste van zijn oudste zoon Boudewijn. Leopold III werd geboren in 1901 en stierf in 1983.