Licht

Licht is een elektromagnetisch verschijnsel dat gedeeltelijk als een golfbeweging, gedeeltelijk als een stroom van deeltjes moet worden opgevat. In het luchtledige plant het licht zich voort met een snelheid van bijna 300.000 km per seconde. Als een vorm van energie is licht de bron van alle leven, want zonder licht is plantengroei onmogelijk. Het zonlicht bevat alle kleuren, die door breking zichtbaar worden, in een prisma of in de natuur in een regenboog. Door analyse van het licht dat een voorwerp uitstraalt, kan de chemische samenstelling van dat voorwerp worden bepaald. Op deze manier kunnen we veel aan de weet komen over sterren en planeten.