Lijsterbes

Boomsoort die zowel in het wild als aangeplant voorkomt. Ze bloeien met schermen witte bloemen die na de bevruchting oranjerode bessen worden, ook in grote schermen. Deze bessen worden door lijsters en andere bessenetende vogels als lekkernij beschouwd. De zaden echter worden met hun harde zaadhuid niet verteerd en vallen vele kilometers verderop met de ontlasting. Als de bodem daar geschikt is, ontstaat al spoedig een nieuw lijsterbesboompje.