Linkshandigheid

Oefen geen dwang uit

Was linkshandigheid vroeger een handicap, tegenwoordig is het meer aanvaard, al blijft er in de praktijk toch nog een aantal problemen over.
Het is nog onbekend of linkshandigheid een aangeboren dan wel een aangeleerd verschijnsel is. In ieder geval is het niet ongebruikelijk dat een ouder of naaste bloedverwant van een ‘links’ kind ook linkshandig is. Het komt vaak voor dat een kind linkshandig schrijft maar voor het overige rechtshandig is. In zo’n geval is het geen enkel probleem. Linkshandigheid komt meer voor bij jongens dan bij meisjes. De oorzaak hiervan is niet bekend.
In zijn eerste zes levensmaanden heeft een baby geen voorkeur voor het gebruik van de linkerof de rechterhand. Later kan dat wel het geval zijn, maar de voorkeur wisselt van tijd tot tijd. Eenmaal rijp voor school heeft het kind zijn voorkeur voor rechts of links wel vastgesteld. Iemand die linkshandig is, zal vaak ook linksvoetig zijn.
Meer dan negen op de tien mensen is rechtshandig en de samenleving is daar dan ook helemaal op ingesteld. Vroeger probeerde men linkshandige kinderen te dwingen hun rechterhand te gaan gebruiken Men heeft echter ontdekt dat dit in sommige gevallen emotionele problemen opriep of zelfs spraakstoornissen veroorzaakte. Gebruik daarom geen dwang en laat een linkshandig kind handelen volgens zijn voorkeur.

Geef een reactie