Londen

Londen zit altijd vol gezelligheid en swingend vertier. De stad staat er nog altijd, al doen buitenlanders hun best hem leeg en op te kopen. Het Engelse pond is het dieptepunt van z’n val weer te boven gekomen maar staat nog laag genoeg om de kosten van je verblijf in Londen redelijk binnen de perken te houden. Als je er een beetje weet achter te komen waar je de echte Londense swing moet zoeken, kom je aan een week nog te kort. Diezelfde week is ook te kort als je er niet achter komt. Totdat een insider me grondig informeerde over de openingsen sluitingstijden van de pubs, die even grillig zijn als het Engelse weer, stond ik keer op keer voor een dichte deur. Wie in Londen maar een beetje meetelt, wordt lid van een club zodat hij van dat gezeur met of verkopen ze een tijdelijk lidmaatschap. Dat zal je tussen één tot twee pond kosten. Zodra je in Londen bent aangekomen, koop je meteen het handige boekje ‘This week in London’. Je weet dan tenminste wat zich tijdens jouw bezoek op gebied van muziek, eten, drinken, theater, bioscoop, tentoonstellingen enz. afspeelt.